Öregedésgátló termékek a 20-as évek végére. ÖSSZETEVŐK (INCI)

Ezért és így öregszik az arcunk | Marie Claire

Következtetések és ajánlások 1. A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel foglalkozó bizottság ben elvégezte az Unió felülvizsgálatát, amellyel egyben lezárult a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény első végrehajtási szakasza.

  1. Szépség Az alapítvány sokakat hibázott és mit tegyen ezzel A.
  2. Methylparaben ta I par 0 0 Tartósítószer.
  3. Elérkeztem az utolsó részhez, ebben a témakörben.

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel foglalkozó bizottság összefoglaló megállapításai megkövetelik az uniós intézményektől, hogy teljesítsék a kötelezettségeiket, mivel a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény végrehajtását a záró észrevételeknek megfelelően kell megszervezniük és koordinálniuk. A záró észrevételek újfent megerősítették, hogy a fogyatékosság területére vonatkozó uniós politikai döntéshozatal alapos változtatásokat tesz szükségessé a mostanáig alkalmazott politikai döntéshozatali folyamatban.

Mind ez idáig az Unió lényegében nem látott hozzá a politikai döntéshozatali folyamatának a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény által megkövetelt átalakításához. Az EGSZB kéri az uniós intézményeket, hogy a záró észrevételeket építsék be a meglévő és jövőbeli uniós jogszabályokba és politikai döntéshozatalba.

Mint a filmben, a make-up evolúciója a XX. Század elejétől napjainkig

Ezenkívül felkéri az Európai Bizottságot, hogy őszéig tegyen jelentést a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel foglalkozó bizottságnak. Az EGSZB úgy véli, hogy a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az azzal foglalkozó bizottság záró észrevételei egyedülálló alkalmat jelentenek az Európai Bizottság számára arra, hogy kidolgozzon egy átfogó uniós stratégiát a fogyatékossággal élő személyek jogairól.

A záró észrevételek olyan lendületet adtak, amelyet az uniós intézményeknek ki kell használniuk, és amelynek segítségével a fogyatékossággal élő személyek jogait öregedésgátló termékek a 20-as évek végére be kell építeni minden uniós jogszabályba, szakpolitikába és programba. Az EGSZB hangsúlyozza, hogy a fogyatékossággal élő személyek jogainak általános érvényesítése érdekében az Európai Bizottságnak horizontális és átfogó helyzetfelmérést kell végeznie a jogszabályairól, szakpolitikáiról és programjairól annak érdekében, hogy biztosítsa azok teljes harmonizációját a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény rendelkezéseivel és aktívan be kell vonnia a folyamatba a fogyatékossággal élő személyeket képviselő szervezeteket.

Ezt a helyzetfelmérést a jelenleg hatályos jogszabályok, a politikai döntéshozatal, illetve a fogyatékossággal élő személyek jogainak általános érvényesítése és a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény közötti eltéréseket vizsgáló hiányelemzésnek kell kísérnie. A helyzetfelmérést és a hiányelemzést kifejezetten be kell építeni a felülvizsgált európai fogyatékosságügyi stratégiába.

Az EGSZB emlékezteti az Európai Bizottságot arra a kötelezettségére, hogy haladéktalanul el kell végeznie a puma termékek anti aging tollak nyilatkozat és a jogi aktusok listájának felülvizsgálatát és öregedésgátló termékek a 20-as évek végére tételét.

Ezenkívül önkéntes alapon kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a hatásköri nyilatkozatot hivatali időszaka alatt legalább egyszer felülvizsgálja és átdolgozza. Az EGSZB tudomásul veszi, hogy a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel foglalkozó bizottság a és közötti programozási időszak közepén elvégezte az Unió felülvizsgálatát, továbbá elismeri azokat a nehézségeket, amelyekkel az EU-ra vonatkozó záró észrevételekből fakadó, a fogyatékossággal élő személyek jogaival kapcsolatos új menetrendnek a stratégiák, szakpolitikák, programok és finanszírozási eszközök félidős értékelésébe történő beépítése jár.

Mindazonáltal azt ajánlja, hogy az Európai Bizottság tegyen meg minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a záró észrevételeket minden téren érvényre juttassa és beépítse ezekbe a felülvizsgálati folyamatokba, valamint elkülönítse a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény keretében fennálló kötelezettségek végrehajtásához szükséges forrásokat.

öregedésgátló termékek a 20-as évek végére hiabac szemcsepp

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény kifejezetten úgy rendelkezik, hogy a fogyatékossággal élő személyeket képviselő szervezetekkel konzultálni kell és be szemgyulladás gyerekeknél őket vonni az egyezmény végrehajtásába és nyomon követésébe.

Az EGSZB arra buzdítja az Európai Bizottságot, hogy folytasson valódi és érdemi strukturált párbeszédet az európai fogyatékosügyi mozgalommal a 4. Ezenkívül az Európai Bizottságnak kapacitásépítési programot kell kidolgoznia a fogyatékossággal élő személyeket képviselő szervezetek számára, hogy képessé váljanak alapvető feladataik teljesítésére. Az EGSZB rendkívüli fontosságot tulajdonít az uniós intézmények között a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtása terén megvalósuló együttműködésnek és partnerségnek.

Ezért a záró észrevételek és a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény gyors és zökkenőmentes végrehajtásának — többek között a fogyatékossággal élő személyeket képviselő szervezetekkel folytatott konzultáció és azok bevonásának — elősegítése érdekében javasolja egy intézményközi koordinációs mechanizmus bevezetését.

Minden, amit tudnia kell a szérumról - beleértve azt is, melyiket kell használnia

A záró észrevételek megkövetelik az európai fogyatékosságügyi stratégia alapos felülvizsgálatát és átdolgozását. Ezért az EGSZB kéri az Európai Bizottságot, hogy mérje fel a fogyatékossággal élő személyek jogaival kapcsolatos fejleményeket és bővítse ki az európai fogyatékosságügyi stratégia hatókörét oly módon, hogy több intézkedési területet vezet be és a stratégiát összekapcsolja a szakpolitikák, programok és finanszírozási eszközök pl.

Európa stratégia, a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó stratégia, a gyermekjogi stratégia, az Unió külső tevékenységre vonatkozó kötelezettségvállalásai felülvizsgálatával és átdolgozásával, világos végrehajtási időkeretet, költségvetést, valamint konkrét és pontos referenciaértékeket és mutatókat határozva meg. Az Európai Unió kötelezettséget vállalt arra, hogy teljes mértékben végrehajtja az ENSZ ig tartó időszakra vonatkozó menetrendjében meghatározott fenntartható fejlesztési célokat, öregedésgátló termékek a 20-as évek végére biztosítania kell, hogy a záró észrevételeket és a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény rendelkezéseit az EU belső és külső tevékenysége során egyaránt teljes mértékben figyelembe vegye.

Ezért az EGSZB határozottan ajánlja, hogy az Európai Bizottság európai célkitűzések és fellépések meghatározása által építse be a ig tartó időszakra vonatkozó menetrend végrehajtását a felülvizsgált európai fogyatékosságügyi stratégiába annak érdekében, hogy az Unión belül a fogyatékossággal élő személyek tekintetében is megvalósuljon valamennyi fenntartható fejlesztési cél.

Az EGSZB-nek határozott véleménye, hogy az Uniónak elejét kell vennie annak, hogy az uniós finanszírozást a fogyatékossággal élő személyek intézményi elhelyezésére szolgáló struktúrák kialakítására vagy további működtetésére fordítsák. Az EGSZB teljes mértékben támogatja, hogy az uniós finanszírozást a fogyatékossággal élő személyeknek szóló közösségi alapú szolgáltatások létrehozására használják annak érdekében, hogy független életet élhessenek saját közösségeikben.

A fogyatékossággal élő személyek intézményi elhelyezése sérti a jogaikat, és az EGSZB sürgeti az Európai Bizottságot, hogy konkrét szakpolitikákon, programokon és finanszírozási eszközökön keresztül mozdítsa elő öregedésgátló termékek a 20-as évek végére és hatékonyabban az intézményesítettség csökkentését.

Az EGSZB arra buzdítja az Európai Bizottságot, hogy haladéktalanul ratifikálja a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény fakultatív jegyzőkönyvét, a marrákesi szerződést és az Európa Tanács egyezményét a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról Isztambuli Egyezmény.

öregedésgátló termékek a 20-as évek végére piros szem ellen

Az EGSZB határozottan ajánlja, hogy az Európai Bizottság a fogyatékossággal élő személyeket képviselő szervezetek teljes körű bevonása és részvétele mellett valamennyi bizottsági főigazgatóságon, ügynökségen és szerven belül hozzon létre kapcsolattartási pontokat a fogyatékossággal élő személyek jogainak az uniós jogszabályokba, szakpolitikákba és programokba történő teljes mértékű beépítését és általános érvényesítését elősegítő horizontális és vertikális struktúrák kialakítása érdekében.

Az EGSZB úgy véli, hogy az Európai Bizottságnak más uniós intézményekkel, ügynökségekkel és szervekkel együttműködve el kell indítania a fogyatékossággal élő személyek jogaira vonatkozó, a és közötti időszakra szóló új globális menetrend körültekintő előkészítésére és kidolgozására irányuló folyamatot — e menetrendet teljes mértékben érvényre kell juttatni és be kell építeni a globális szociális és makrogazdasági stratégiákba pl.

Az EGSZB azt javasolja, hogy az Európai Bizottság a fogyatékossággal élő személyek jogaira vonatkozó, a és közötti időszakra szóló globális menetrend végrehajtását ben a fogyatékossággal élő személyek jogainak európai évével kezdje meg.

Helyes arcápolás 20-30-40-50 évesen

Az EGSZB elismeri az Európai Bizottság pozitív kezdeményezéseit az akadálymentesség terén, különös tekintettel a közszektorbeli szervezetek webhelyeinek akadálymentesítéséről szóló irányelvről háromoldalú egyeztetés keretében született megállapodásra és az európai akadálymentesítési intézkedéscsomagra vonatkozó bizottsági javaslatra, továbbá buzdítja az uniós intézményeket a tárgyalások lezárására.

Az EGSZB-t ugyanakkor aggodalommal tölti el az egyenlő bánásmódról szóló horizontális irányelv, és kéri a tárgyalások folytatását, valamint a záró észrevételek és a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Öregedésgátló termékek a 20-as évek végére figyelembevételét ebben az új szakaszban. Az EGSZB arra kéri valamennyi uniós intézményt, hogy biztosítsák, hogy a megszorítási intézkedések ne érintsék a fogyatékossággal élő személyek képességét az ENSZ-egyezményben meghatározott jogaik gyakorlására, ennélfogva arra kéri az Európai Bizottságot, hogy határozza meg a szükséges szociális védelmi minimumokat e cél elérése, valamint e személyek megfelelő anti aging testolaj recept és szociális védelemhez való jogának tiszteletben tartása érdekében.

Az EGSZB arra kéri az Európai Bizottságot és az Eurostatot, hogy dolgozzon ki statisztikai eszközöket a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtása által a fogyatékossággal élő személyeket képviselő szervezetekre európai és nemzeti szinten gyakorolt hatások mérésére. Úgy véli továbbá, hogy a fogyatékossággal kapcsolatos emberi jogi megközelítés alapján és fogyatékosság, kor és nem szerinti bontásban történő adatgyűjtés öregedésgátló termékek a 20-as évek végére hatással lesz az uniós jogszabályok, szakpolitikák és programok kidolgozására és végrehajtására.

Az EGSZB elismeri, hogy az Unió hatáskörrel rendelkezik arra, hogy aktívan figyelemmel kísérje a nemzeti intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a törvény előtt valamennyi uniós polgár egyenlő legyen, ne fosszák meg őket jogképességüktől és jogaiktól, hanem mindenki mással egyenlő feltételek mellett vehessenek részt az európai választásokon és valamennyi választáson az Unióban.

Ezért arra buzdítja az Európai Bizottságot és különösen a Jogérvényesülési Főigazgatóságot, hogy fogadjon el egy, a nyitott koordinációs módszeren alapuló programot annak előmozdítása érdekében, hogy a tagállamok minél jobban érvényesítsék a törvény előtti egyenlőség elvét. Az EGSZB kötelezettséget vállal arra, hogy példájával elöl jár a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel foglalkozó bizottság által kiemelt konkrét kötelezettségek végrehajtása terén, amelyeket az Uniónak közigazgatásként, oly módon kell teljesítenie, hogy biztosítja, hogy emberi erőforrásai, az EGSZB tagjainak jogai és a kommunikációs eszközök megfeleljenek a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek.

Bevezetés 2. Az EGSZB üdvözli a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel 1 foglalkozó bizottság záró észrevételeit, mivel átfogó programot kínálnak az Unió számára ahhoz, hogy politikai döntéshozatalában elmozduljon egy emberközpontúbb és az emberi jogokon alapuló fogyatékossági megközelítés felé.

Az EGSZB emlékeztet arra, hogy az egyenlő bánásmódról szóló irányelvre irányuló javaslat tervezetét az Európai Bizottság a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény megkötése előtt nyújtotta be. Ezenkívül az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa közötti tárgyalások fokozatosan olyan módosításokat vezettek be, amelyek nem felelnek meg a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény által meghatározott kötelezettségeknek.

Ezért az EGSZB arra kéri az Európai Bizottságot, hogy a folyamatban lévő intézményközi tárgyalások keretében nyújtson be egy arra vonatkozó javaslatot, hogy az irányelvre irányuló javaslat tervezetét dolgozzák át oly módon, hogy a fogyatékosság tekintetében összhangban legyen a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel és természetesen a záró észrevételekkel, és tartalmazza a halmozott és interszekcionális megkülönböztetés, valamint a kapcsolaton alapuló megkülönböztetés tilalmát.

Terméktapasztalatok

Az EGSZB hangsúlyozza, hogy a megszorítási intézkedések negatív hatást gyakoroltak a fogyatékossággal élő személyek és családjaik életkörülményeire.

A gazdasági válság következtében — amely számos tagállamban emberi jogi válsággá vált — nőtt a szegénység, a kirekesztettség, a megkülönböztetés és az egyenlőtlenség, aminek folytán sok fogyatékossággal élő személy és családja teljesen kiszolgáltatott helyzetben találta magát. Ezért az EGSZB azt javasolja az Európai Uniónak, hogy határozzon meg szociális védelmi minimumokat a fogyatékossággal élő személyek jogainak védelme, valamint megfelelő életszínvonaluk és szociális védelmük biztosítása érdekében.

Ezt a mechanizmust be kell építeni az európai szemeszterek folyamatába. Ezenkívül a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel foglalkozó bizottság azt ajánlotta, hogy az EU dolgozzon ki egy, a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel kapcsolatos átfogó stratégiát, amely valamennyi uniós intézményre vonatkozik, valamint a többéves pénzügyi keret részét képező költségvetési juttatásban részesül. Az EGSZB ezért úgy véli, hogy az uniós intézmények és szervek vezetőinek magas szintű találkozójára van szükség ahhoz, hogy legjobb krém anti aging falu a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel kapcsolatos, konkrét elérendő célokat és teljesítendő célkitűzéseket tartalmazó intézményközi menetrend kidolgozására és elfogadására irányuló folyamat.

  • Anti aging arc peeling
  • Legjobb anti aging kiegészítők szedni
  • augusztus – Szépülj Velem
  • Ezért és így öregszik az arcunk | Marie Claire
  • Ezért és így öregszik az arcunk
  • Legjobb vélemények az anti aging krémekről
  • Terméktapasztalatok

Az átfogó stratégiának azonosítania kell minden egyes uniós intézmény felelősségi körét a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény végrehajtása terén.

Az Uniónak valódi és érdemi strukturált párbeszédet kell indítania a fogyatékossággal élő személyeket képviselő európai szervezetekkel, és biztosítania kell, hogy e szervezetek ténylegesen és érdemben részt vehessenek az önbarnító anti aging komplexszel jogalkotásban és politikai döntéshozatalban, valamint proaktívan folytathassák a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezménnyel kapcsolatos érdekképviseleti kampányaikat.

Az EU-nak ezenkívül biztosítania kell, hogy a fogyatékossággal élő személyeket képviselő szervezetek rendelkezzenek a munkájukhoz szükséges pénzügyi kapacitással.

öregedésgátló termékek a 20-as évek végére frieda anti aging bőrápoló

Ezért létre kell hozni egy külön költségvetési tételt a fogyatékossággal élő személyeket képviselő szervezetek kapacitásépítési igényei számára. A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény rendelkezéseinek az Unió általi átfogó és transzverzális érvényesítése és végrehajtása, valamint a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel kapcsolatos új uniós menetrend kidolgozása megköveteli egy olyan, részvételen alapuló kormányzási és partnerségi keret létrehozását, amelyen keresztül valamennyi fő érdekelt fél és szereplő az uniós intézményekkel együtt teljes mértékben, inkluzív módon részt vehet a politikai döntéshozatalban.

Ezért és így öregszik az arcunk

Az Európai Bizottságnak haladéktalanul és sürgősen el kell kezdenie az Unió valamennyi belső és külső politikájával és programjával kapcsolatos helyzetfelmérést és hiányelemzést, biztosítva azok összhangját a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény rendelkezéseivel. Ezenkívül az Unió valamennyi globális stratégiájának és szakpolitikájának — ideértve az Európa stratégiát és az európai szemesztert, a szociális jogok európai pillérét, az ENSZ ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendjét és a finanszírozási eszközöket, például az európai strukturális és beruházási alapokat — meg kell felelnie a záró észrevételeknek.

öregedésgátló termékek a 20-as évek végére anti aging svájci vaud ország

Kiemelkedően fontos, hogy a záró észrevételek Unió általi végrehajtásával a legmagasabb politikai szinten foglalkozzanak. Ez konkrétabban azt jelenti, hogy az Európai Bizottságnak be kell építenie a A záró észrevételek uniós szakpolitikákba és programokba való teljes mértékű beépítése és általános érvényre juttatása megköveteli, hogy az Európai Bizottság kidolgozzon egy, a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel kapcsolatos átfogó stratégiát. Az EGSZB kéri az Európai Bizottságot, hogy sürgősen indítsa el a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel kapcsolatos átfogó stratégia kidolgozását, amelynek a fogyatékossággal élő személyeket képviselő ráncos arc folytatott teljes körű konzultációval és e szervezetek részvételével kell megtörténnie.

Az EGSZB úgy véli, hogy ez az év megfelelő lesz arra, hogy a fogyatékossággal élő személyek második európai éve legyen. Ezért az EGSZB azt javasolja, hogy az uniós intézmények haladéktalanul kezdjék meg az előkészületeket és tegyék meg az ahhoz szükséges lépéseket, hogy et a fogyatékossággal élő személyek második európai évévé nyilvánítsák.

Záró észrevételek — lehetőség az EU befogadóbbá tételére a fogyatékossággal élő személyekkel szemben 3. Általános alapelvek és kötelezettségek 1—4. Bár az EU ratifikálta a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt, még mindig nem látott hozzá az uniós jogszabályok, szakpolitikák és programok horizontális és átfogó felülvizsgálatához.

Az Európai Bizottságnak továbbá minden főigazgatóságon belül ki kell jelölnie egy kapcsolattartási pontot e feladat végrehajtására.

Lady Stella Szőlő Öregedésgátló Arczselé

Sajnálatos, hogy az Unió még nem ratifikálta az egyezmény fakultatív jegyzőkönyvét. Ezért az EGSZB arra kéri az Uniót, hogy további késedelem nélkül ratifikálja a fakultatív jegyzőkönyvet, ily módon lehetővé téve a fogyatékossággal élő személyek számára, hogy panaszt tehessenek a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel foglalkozó bizottságnál az egyezményben foglalt jogaik megsértése esetén.

A fogyatékosság emberi jogi alapú megközelítését teljes mértékben be kell építeni az uniós jogalkotásba és politikai döntéshozatalba. Az EGSZB arra ösztönzi az uniós intézmények jogi szolgálatait, hogy készítsenek átfogó öregedésgátló termékek a 20-as évek végére a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény ratifikálásának az Unió jogrendszerét érintő következményeiről, hogy az a jogalkotás és a politikai döntéshozatal megfelelő kerete legyen.

Az Unió jogi szolgálatai nem veszik kellőképpen figyelembe az Uniónak a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel kapcsolatos kötelezettségeit. Az EGSZB arra kéri az Európai Bizottság főtitkárát, hogy vizsgálja felül a hatásvizsgálati iránymutatásokat és módosítsa azokat oly módon, hogy az egyezménynek való megfelelés jobb felmérése érdekében a vonatkozó témák és kérdések átfogóbb listáját tartalmazzák.

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel foglalkozó bizottság arra kérte az Uniót, hogy őszéig nyújtson be egy felülvizsgálati jelentést a hatásköri nyilatkozatról és a jogi aktusok listájáról, figyelembe véve a A fent említett nyilatkozat felülvizsgálatát hivatali időszakonként legalább egyszer el kell végezni.

Különleges jogok 5— Az Európai Bizottság nem hajtotta végre a fogyatékossággal élő személyekre vonatkozó uniós megkülönböztetésmentességi és esélyegyenlőségi stratégiát, amely összhangban van a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény rendelkezéseivel és a záró észrevételekkel, ezért az EGSZB arra kéri az Európai Bizottságot, hogy haladéktalanul intézkedjen az egyenlő bánásmódról szóló horizontális irányelv tekintetében lásd a 2.

Az Európai Bizottságnak be kell építenie a fogyatékossággal élő nők és lányok szempontjait a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos politikájába, ideértve a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének adatgyűjtéseit is. Ezenkívül az Európai Öregedésgátló termékek a 20-as évek végére nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos, a és közötti időszakra vonatkozó stratégiai kötelezettségvállalásában, valamint a munka és a magánélet közötti egyensúllyal kapcsolatos jogalkotási és szakpolitikai munkájában teljes mértékben érvényre kell juttatni a fogyatékossággal élő nők és lányok jogait.

Az EGSZB arra ösztönzi az Uniót, hogy mihamarabb ratifikálja az Európa Tanács egyezményét a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról Isztambuli Egyezmény. Az EU megújult gyermekjogi ütemtervébe be kell építeni és integrálni egy, a fogyatékossággal élő fiúkra és lányokra vonatkozó, a jogaikon alapuló átfogó stratégiát, és valamennyi uniós fogyatékossági politikában érvényesíteni kell a fogyatékossággal élő gyermekek jogait. A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 4.

Az EU-nak figyelemmel kell lennie a fogyatékosságal élő fiatalok speciális helyzetére és arra is, hogy ők mindennapi életük során gyakran többféle hátrányos megkülönböztetésben is részesülnek, különösen a fiatalok egyenlő munkaerőpiaci esélyeit, illetve általában véve a fogyatékossággal élő fiataloknak a társadalom életében való aktív részvételét érintően.

Az EU-nak ezért fel kell mérnie az Unió területén fogyatékossággal élő fiatalok sajátos helyzetét, és megfelelő javaslatokat kellene tennie arra, hogy miként lehetne ezen javítani 2. Emellett az EU-nak azt is biztosítania kell, hogy ezt a szempontot felvegyék a következő uniós ifjúsági stratégiába.

Az Uniónak öregedésgátló termékek a 20-as évek végére fogyatékossággal élő személyek elleni előítéletek felszámolása érdekében a közszolgálati médiával — ideértve a közösségi médiát — együttműködve Sims 3 anti aging tájékoztató kampányt kellene szerveznie és megvalósítania az egyezményről.

Kiemelkedően fontos, hogy a kampányban — az őket képviselő szervezeteken keresztül — részt vegyenek maguk a fogyatékossággal élő személyek is.

Hasonlótémák