Iod 2020 éves egyezmény az öregedés ellen

iod 2020 éves egyezmény az öregedés ellen

Gondolkodás a jövőbeli EU-politikára. Az EU közegészségügyi politikája Hozzáférés: Scott L. Elliott és Matthias Wismar A NextGenerationEU erőforrásai ezért az egészségügyi rendszereink rugalmasságát fogják megcélozni. A Szerződések őreként is tevékenykedik, valamint az EU költségvetésének és finanszírozásának felhasználási módját. A Bizottság biztosokból álló csoportból áll, minden tagállamból egy. Főigazgatóságokként ismert főosztályokba szerveződik. Ez a közlemény ismerteti a Bizottság akkori intézkedéseit egészségügyi egyenlőtlenségek.

Célja az európai polgárok egészségének jobb védelme, az EU és tagállamai felkészítése a iod 2020 éves egyezmény az öregedés ellen járványok hatékonyabb megelőzésére és kezelésére, valamint az európai egészségügyi rendszerek rugalmasságának javítása. Kidolgozta a speciális weboldal a társadalmi meghatározókról és az egészségügyi egyenlőtlenségekről. A SANTE Főigazgatóság létrehozta a Az egészségfejlesztés, a betegségek megelőzése és a nem fertőző betegségek kezelése irányítócsoport Az irányítócsoport tagállamonként egy tagból áll.

Tanácsot ad az Európai Bizottságnak tevékenységének fejlesztésében. A Az EU egészségpolitikai platformja egyesíti az európai érdekelt feleket a közegészségügy és az egészségügy területén képviselő ernyőszervezeteket.

Eszközként szolgál a megbeszélések, az ismeretek és a bevált gyakorlatok megosztására. A platform megkönnyíti a szakértői csoportok munkáját és Közös fellépések. Ez megkönnyíti a tematikus hálózatok munkáját is, amelyek összefogják az érdekelt felek szervezeteit, hogy meghatározott témákon dolgozzanak.

Ezek a hálózatok közös nyilatkozatokat készítenek a Bizottság munkájának vezetésére. A SANTE Főigazgatóság és végrehajtó ügynöksége felelős az éves munkaprogramok létrehozásáért, amelyek révén az EU prioritásait és az egészséggel kapcsolatos intézkedéseket végrehajtják, különféle uniós finanszírozási mechanizmusok és programok, nevezetesen az EU egészségügyi programjának segítségével.

iod 2020 éves egyezmény az öregedés ellen

Az EU legújabb egészségügyi programját - az EU4Health - — között hajtják végre lásd az uniós finanszírozásról szóló részt. Fontos eszköz, amely iránytűként szolgál arra nézve, hogy az EU - nak miként és milyen irányba kell irányítania társadalmi befogadási politikáját Európai pillér a szociális jogok.

iod 2020 éves egyezmény az öregedés ellen

A Pillér tartalmazza 20 elv három fejezetbe rendezve: esélyegyenlőség és a munkaerőpiachoz való hozzáférés; tisztességes munkakörülmények; szociális védelem és befogadás. A pillér Szociális védelem és befogadás A társadalmi befektetés az emberekbe való befektetést jelenti.

Hogyan mozdítható előre a társadalmi mobilitás? INDOKOLÁS A Covidvilágjárvány, amelynek még egyáltalán nincs vége, máris nagy károkat okozott az emberéletet, az egészségügyi és az ellátási rendszereket, valamint a gazdaságainkat tekintve, és mélyen kihatott az emberek életmódjára és munkájára.

A politikák az emberek képességeinek és képességeinek megerősítésére összpontosítanak, és támogatják őket a foglalkoztatásban és a társadalmi életben való teljes részvételben. A szociális védelmi rendszerek olyan rendszerek, amelyek segítik az embereket az élet szükségleteinek kielégítésében, és megvédik őket és családjukat a kockázatoktól. Az Európai Bizottság támogatja és kiegészíti a tagállamok politikáit a társadalmi befogadás és a szociális védelem területén.

iod 2020 éves egyezmény az öregedés ellen

További információ a Bizottság szociális védelemmel és befogadással kapcsolatos munkájáról elérhető itt. Fő célja több és jobb munkahely létrehozása az egész EU-ban. Ez része Európa növekedési stratégiája és a Európai szemeszter.

Minden uniós munkavállaló rendelkezik bizonyos minimumokkal munkahelyi jogok.

  • Férfi arcápolás
  • A munkakörök átalakulásáról, új kezdeményezéseikről, az online munka nehézségeiről, lehetőségeiről Szonda Szabolcs igazgatót kérdezték.
  • Bőr öregedésgátló szemkrém
  • Néhány szó a kipprégel fejlődéséről Azok a régi, szép idők!

Ezek a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra, a nők és férfiak esélyegyenlőségére, a megkülönböztetés elleni védelemre, a munkajogra vonatkoznak. Ma a technológiai fejlődés, a globális és demográfiai változások megváltoztatják a szükséges készségeket a munkavégzés, a tanulás, a társadalomban való részvétel és a mindennapok vezetése terén. A megfelelő készségek birtoklása fontos, hogy az egyének alkalmazkodjanak ezekhez a változásokhoz és biztosítsák jólétüket, miközben hozzájárulnak a társadalomhoz, a termelékenységhez és a gazdasági növekedéshez.

Az Európai készségfejlesztési menetrend 1.

Az EU foglalkoztatási és szociális innovációs programja EaSI A Foglalkoztatási és Szociális innováció Easi programot a magas színvonalú és fenntartható foglalkoztatás előmozdítását szolgáló uniós szintű finanszírozási eszköz.

Megfelelő és tisztességes szociális védelmet biztosít, küzd a társadalmi kirekesztés és a szegénység ellen, és javítja a munkakörülményeket. Európai Szociális Alap A Európai Szociális Alap ESZA ez Európa fő eszköze a munkahelyek támogatásában, az emberek jobb munkához jutásának elősegítésében és az összes uniós polgár számára igazságosabb munkalehetőségek biztosításában.

Úgy működik, hogy befektet az európai emberi tőkébe - a munkavállalókba, a fiatalokba és mindazokba, akik munkát keresnek. Javítja az európaiak millióinak munkalehetőségeit, különösen azok számára, akiknek nehéz munkát találni.

Tudjon meg többet az uniós finanszírozásról itt. Sokkal több olyan uniós politika létezik, amely közvetlenül vagy közvetetten foglalkozik az egészségügyi egyenlőtlenségekkel. Ezeket a példákat megtalálja a mi oldalunkon erőforrás adatbázis. Az Európai Parlament tagjait minden tagállamban a választók közvetlenül választják meg. Fontos fórum az EU-szintű politikai vita és döntéshozatal számára, és biztosítja, hogy más uniós intézmények demokratikusan működjenek. A Parlament társjogalkotó, hatáskörrel rendelkezik jogszabályok elfogadására és módosítására, és a Tanáccsal egyenlő alapon dönt az éves uniós költségvetésről.

EU-intézmények

Felügyeli a Bizottság és más uniós szervek munkáját, és együttműködik az EU-országok nemzeti parlamentjeivel, hogy megkaphassák véleményüket. Különböző szakpolitikai területek köré szerveződik, amelyeknek id közvetlen jelentősége van az egészségügyi egyenlőtlenségek szempontjából.

Az Európai Parlament ENVI bizottság egy 81 képviselőből álló munkacsoport, amely a környezetvédelem, a közegészségügy és az élelmiszerbiztonság területén dolgozik.

iod 2020 éves egyezmény az öregedés ellen

Egy másik releváns bizottság az EMPL foglalkoztatás és társadalmi befogadás. Az Európai Parlament márciusában elfogadta az állásfoglalást Az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése az EU-ban.

iod 2020 éves egyezmény az öregedés ellen

A dokumentum hangsúlyozza a következők szükségességét: a szociális és gazdasági fejlődés általános céljainak részévé tegye az egészség igazságosabb elosztását; az adat- és tudásbázisok fejlesztése ideértve a mérést, nyomon követést, értékelés és jelentéstétel ; elkötelezettség kialakítása a társadalom egészében az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében; a kiszolgáltatott csoportok igényeinek kielégítése; és fejleszteni kell az uniós politikák hozzájárulását az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

A jelentés kiemeli, hogy az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés terén mutatkozó egyenlőtlenségek nőttek az EU-t ben sújtó pénzügyi válság miatt.

Európai Unió intézményei - Egészségügyi egyenlőtlenségek portál

Felhívja a tagállamokat is, hogy tegyenek lépéseket ennek a kérdésnek a kezelése érdekében. Az állásfoglalás a kisgyermekkori oktatásba és gondozásba történő befektetést javasolja, mint intézkedést a fiatal korban tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentésére, valamint a felnőttkorban a szegénység és kirekesztés kockázatának megelőzésére. Ez megalapozza a sikeres egész életen át tartó tanulást, a társadalmi integrációt és a foglalkoztathatóságot.

Intézkedéseket ajánlott az egészséges és megfizethető szociális lakhatás, a munkahelyi egészség és biztonság területén, ideértve a foglalkozási sérülések és a mentális egészségügyi problémák megelőzését, az alapvető munkavállalók egészségét és szociális védelmét.

Feladata, hogy lendületet adjon az EU fejlődésének, de semmilyen jogalkotási funkciót nem tölt be.

A tanács képviseli a tagállamok kormányait. A tagállamok állam- vagy kormányfői, valamint annak elnöke és a Bizottság elnöke.

iod 2020 éves egyezmény az öregedés ellen

Száraz szemhéj találkoznak az egyes EU-országok nemzeti iod 2020 éves egyezmény az öregedés ellen törvények elfogadásával és a politikák összehangolásával. Az EU Tanácsának öt fő feladata van: Tárgyalni és elfogadni az uniós törvényeket Koordinálja a tagállam politikáját Fejlessze az EU közös kül- és biztonságpolitikáját Nemzetközi megállapodások megkötése Az EU költségvetésének elfogadása A tanácsi állásfoglalásokat, nyilatkozatokat és következtetéseket a Tanács ülésén folytatott vita után fogadják el.

Noha nem kívánnak joghatásokat kiváltani, általában politikai álláspontjuk vagy elkötelezettségük kifejezésére használják őket.

Az EU Tanácsa az elmúlt években számos következtetésben foglalkozott az egészségügyi egyenlőtlenségekkel, a különböző szakpolitikai ágazatokban is. A Tanács következtetései az egészség és az egyenlőtlenségek szempontjából A Tanács Évi következtetései a Farm-to-villa stratégia.

Hasonlótémák